Bảng hàng The Minato Residence cập nhật trực tiếp

Tòa Nam CT1 ( Đang mở bán )

Bảng hàng dự án The Minato Residence Hải Phòng tòa CT1 cập nhật liên tục.